อัตราค่ารักษาพยาบาล

อัตราค่ารักษาพยาบาล คลินิค Deezy dental home

 

ทันตกรรมทั่วไป
หัตถการ หน่วยละ ราคา (บาท)
ตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษา ฟรี
อุดฟัน ด้านละ 600
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน ตำแหน่งละ 2,000 - 3,000
อุดฟันชั่วคราว ซี่ละ 400
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 500
     
     
     
     
 
โรคเหงือกและปริทันต์
หัตถการ หน่วยละ ราคา (บาท)
ขูดหินน้ำลายทั้งปาก ทั้งปาก 800 - 1,200
เกลารากฟัน ซี่ละ 500
ตัดแต่งเหงือก ซี่ละ 500
ศัลย์ปริทันต์และปลูกเหงือก บริเวณละ 8,000 - 12,000
     
 
 
 
 
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
หัตถการ หน่วยละ ราคา (บาท)
ถอนฟัน/ถอนฟันคุด ซี่ละ 600 - 1,000
Frenectomy ตำแหน่งละ 1,500 - 2,500
ผ่าฟันคุด ซี่ละ 1,500 - 3,500
ผ่าฟันฝัง ซี่ละ 3,500 - 4,500
     
 
 
 
 
รักษารากฟัน
หัตถการ หน่วยละ ราคา (บาท)
รักษารากฟันหน้า ซี่ละ 4,000 - 5,000
รักษารากฟันกรามน้อย ซี่ละ 6,000 - 7,000
รักษารากฟันกรามใหญ่ ซี่ละ 8,000 - 9,000
รื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน ซี่ละ 2,000
     
 
 
 
 
ฟันปลอมแบบถอดได้
หัตถการ หน่วยละ ราคา (บาท)
ฟันปลอมฐานพลาสติก ซี่แรก 1,500
ฟันปลอมฐานพลาสติกยืดหยุ่นได้ ซี่แรก 5,000
ฟันปลอมฐานโลหะ ซี่แรก 7,000
ฟันเทียม ซี่ละ 300
ตะขอ ตัวละ 300
ฟันปลอมทั้งปาก ชิ้นละ 12,000
     
 
 
 
 
ครอบฟันและสะพานฟัน
หัตถการ หน่วยละ ราคา (บาท)
โลหะ
Base metal ซี่ละ 7,000
Palladium ซี่ละ 11,000
Semi Precious ซี่ละ 15,000
High Precious ซี่ละ 18,000
     
     
Ceramic
E max ซี่ละ 13,000
Zirconia ซี่ละ 15,000
     
     
    
   
   
รายการพิเศษอื่นๆ
หัตถการ หน่วยละ ราคา (บาท)
เคลือบฟูลออไรด์   400
ฟอกสีฟัน   6,000 - 10,000
X-ray   150/500
ค่ายา   -
     
     
     
 
ทันตกรรมรากเทียม  
หัตถการ หน่วยละ ราคา (บาท)
Titanium Implant (Implant only)    
Dentium   25,000
Alpha bio   35,000
Camlog   45,000
Straumann   55,000
     
Standard implant crown (Palladium) + Abutment   15,000
     
Bone graft (Small)   12,000 - 15,000
Bone graft (Large)   20,000 - 25,000
     
Sinus lifting    
Close technique   15,000
Open technique   25,000
     
 Full Arch Reconstruction with    
2 Implants and Overdentures   65,000
4 Implants and Overdentures   130,000
All-on-4 + All Acylic Hybrid Bridge   180,000 - 240,000
All-on-6 + All Acylic Hybrid Bridge   260,000 - 360,000
     
     
     
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม  
หัตถการ  หน่วยละ  ราคา (บาท)
เคลือบฟันขาว (Veneer)    
เคลือบฟันขาวชนิด Resin veneer    
Direct veneer  ซี่ละ 2,500
Indirect veneer ซี่ละ 4,500
     
เคลือบฟันขาวชนิด Ceramic veneer    
1 - 4 ซี่ ซี่ละ 15,000
6 ซี่ ขึ้นไป ซี่ละ 12,000
     
     
     
ทันตกรรมจัดฟัน  
หัตถการ หน่วยละ  ราคา (บาท)
จัดฟันแบบโลหะ เซตละ 36,000 - 45,000
จัดฟันแบบ aosc เซตละ 45,000 - 55,000
จัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/Clarity SL เซตละ 60,000 - 70,000
     
จัดฟันแบบใส Clear aligner เซตละ 4,500 - 8,000
จัดฟันแบบใส Invisalign Express เซตละ 49,000 - 60,000
จัดฟันแบบใส Invisalign Lite เซตละ 75,000 - 85,000
จัดฟันแบบใส Invisalign Full (Moderate/Comprehensive) เซตละ 120,000-150,000
     
รีเทนเนอร์ ชิ้นละ 2,000 - 2,500
รีเทนเนอร์ชนิดใส Unbreakable Retainer ชิ้นละ 3,000
Vivera Retainer 3 ชิ้น 25,000 - 30,000
     
     
     
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
หัตถการ หน่วยละ ราคา (บาท)
เคลือบฟันฟลูออไรด์ ทั้งปาก 400
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 500
ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 400 - 500
อุดสีฟันเหมือนฟัน ด้านละ 600
รักษารากฟันเด็ก ซี่ละ 1,500 - 2,500
ครอบฟันเด็ก ซี่ละ 1,500 - 2,500