สาระน่ารู้ ประกันสังคม

ประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์ ทำฟันอะไรได้บ้าง? 

 

(ภาพจากFacebookfanpageสำนักงานประกันสังคม)

ประกันสังคม ให้สิทธิประโยชน์ ทำฟันอะไรได้บ้าง?


     รู้หรือไม่? ที่เราต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นประจำทุก ๆ เดือน เคยรู้ไหมว่า ประกันสังคมมีสิทธิประโยชน์ในด้านทันตกรรมไว้สำหรับดูแลเราด้วยนะ เงินที่โดนหักไปทุกเดือนนั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นสวัสดิการด้านทันตกรรม ให้เราเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกและมีคุณภาพมากขึ้น
เราสามารถเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมได้ทั้งการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ในวงเงินรวมไม่เกิน 900 บาท/ปี แต่หากค่ารักษาสูงกว่า 900 บาท ผู้ประกันตนจะต้องการจ่ายเงินส่วนเกินตรงนั้นเอง
ทีนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกัน ว่าประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์ ทัตกรรมอะไรได้บ้าง?


Q ประกันสังคม สามารถทำฟันปลอมได้ไหม?
A ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
- จำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
- มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

A ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
- ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
- ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม


Q ใช้สิทธิประกันสังคมทำฟันที่คลินิกได้ไหม?

A เราสามารถใช้สิทธิทำฟัน ประกันสังคม ได้ทั้งกับโรงพยาบาลรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกทันตกรรมก็ได้ด้วยเช่นกัน แต่ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ประกันสังคมระบุไว้


Q เราจะสามารถเบิกค่าทำฟันประกันสังคมได้ยังไง?

A หากว่าเราเข้ารับบริการทำฟันกับสถานพยาบาลหรือคลินิค แล้วเราจะต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน หรือ เป็นการทำฟันปลอม เราสามารถยื่นขอเบิกค่าทำฟันย้อนหลังได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาราชการ แต่ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
หากเราไม่สะดวกในการดำเนินการยื่นประกันสังคม ก็ยังสามารถยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณย์ได้ด้วยเช่นกัน โดนต้องระบุชื่อที่อยู่และจ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายสิทธิประโยชน์”Q ประกันสังคมสามารถเบิกค่าทำฟันได้กี่ครั้งต่อปี?
A ประกันสังคมไม่ได้จำกัดว่าให้เบิกได้กี่ครั้งต่อปี แต่หากค่าใช้จ่ายการทำฟันของเรายังไม่ถึง 900 บาท เราก็ยังมีสิทธิยื่นเบิกได้เรื่อย ๆ จนกว่าวงเงินจะครบ 900 บาท แต่ต้องต่อปีเท่านั้นนะ (ถ้าปีนั้นเราไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมจะไม่ทบปีถัดไปให้)Q เราต้องทำเรื่องเบิกค่ารักษาฟันภายในเวลากี่วัน?
A ประกันสังคมให้เวลาเราไปยื่นขอเบิกค่าทำฟันได้ถึง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการทำฟัน โดยยึดวันที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์เป็นหลัก หากเกิน2ปีแล้วละก็ หมดสิทธิ์รับเงินทันที อย่าลืมไปยื่นกันด้วยนะ

*** ใครที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิทำฟันประกันสังคมในปีนี้ ก็อย่าลืมไปรักษาสิทธิกันล่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทำฟัน ประกันสังคม ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. 1506


ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม , Facebook Fanpage สำนักงานประกันสังคม