สาระน่ารู้ ปวดฟันอยู่ถอนฟันได้หรือไม่

ปวดฟันอยู่ถอนฟันได้หรือไม่?

อาการปวดฟันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคเหงือก ฟันผุ การติดเชื้อ เป็นต้น การเลือกการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ การถอนฟันเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งในการรักษาซึ่งหากฟันซี่นี้สามารถเก็บไว้ใช้งานได้คงไม่มีใครต้องการถอนไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือทันตแพทย์ก็ตาม ยกเว้นปัญหาเรื่องระยะเวลาการรักษาและค่าใช้จ่าย การได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของการปวดฟันโดยทันตแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ การถอนฟันอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเสมอไป

 

กรณีโรคเหงือกหากได้รับการวินิจฉัยจากทันตแพทย์แล้วว่าสามารถเก็บได้ การรักษาคือขูดหินปูนเกลารากฟัน ส่วนกรณีฟันผุ การรักษาคืออุดฟัน แต่หากฟันผุลุกลามถึงโพรงประสาทฟันจำเป็นต้องได้รับการรักษารากฟันก่อนและทำการบูรณะต่อไป การถอนฟันมักเป็นทางเลือกสุดท้ายของทั้งสองกรณี

ส่วนการติดเชื้อหากมีสาเหตุจากฟันควรพิจารณากำจัดสาเหตุให้เร็วที่สุดนั้นคือการถอนฟัน “การถอนฟันขณะยังมีอาการปวดอยู่สามารถทำได้ และสมควรทำให้เร็วที่สุดเมื่อคนไข้พร้อม” แม้ว่าอาจจะมีความรู้สึกอยู่บ้างขณะถอนเนื่องจากหนองจากการติดเชื้อทำให้ยาชาออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ ซึ่งทันตแพทย์อาจปรับการฉีดยาชาแบบสกัดความรู้สึกเฉพาะที่เป็นการฉีดยาชาแบบสกัดเส้นประสาทแทน

ทั้งนี้คนไข้ที่มีการติดเชื้อลุกลามรุนแรงมีโรคทางระบบ ทันตแพทย์อาจจ่ายยาฆ่าเชื้อและยาแก้ปวดให้คนไข้กลับไปก่อนเพื่อลดการติดเชื้อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นก่อน หรือเพื่อประวิงเวลาให้คนไข้ไปปรึกษากับแพทย์ประจำตัวเกี่ยวกับโรคที่คนไข้เป็น ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับคนไข้ที่มีการติดเชื้อลุกลามรุนแรงหรือมีโรคทางระบบ การจ่ายยาฆ่าเชื้อก่อนทำหัตถการอาจมีประโยชน์ในการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบริเวณอื่น


ข้อมูลจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร